ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อาคารต่างๆ

หอพระ "พระพุทธเคหะประทานพร"

ปูชนียสถาน ของ โรงเรียนและชุมชน

ภาพมุมกว้าง  อาคาร 1  และ อาคาร 2

 

ภาพมุมกว้าง  อาคาร 3 และ อาคาร 4 

อาคาร 5 และโรงยิม

ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

อาคารสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

อาคารห้องสมุด กาญจนาภิเษกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835