ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ความสำเร็จ

 

♥ ความสำเร็จโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑  ปีการศึกษา  2558 ♥

  รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

  โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนแกนนำการอ่านยอดเยี่ยม จากนายอรรถพร  สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ  ห้องรัตนโกสินทร์  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  29  กรกฎาคม  2558

  โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่สนับสนุนและส่งเสริมการสอบธรรมศึกษา สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง  จากคณะสงฆ์เขตดอนเมือง – หลักสี่ 

  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2558-2560

  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกระทงประเภทสวยงาม จากสำนักงานสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานครCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835