ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                  โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ เข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พืชที่เลือกศึกษา คือ มะแว้ง มีพรรณไม้อื่น ๆ ศึกษาเพิ่มเติม 30 ชนิด ได้แก่

 

     

ด้านที่ 1 => M1 อ่านต่อ...

ด้านที่ 1 => M2 อ่านต่อ...

ด้านที่ 1 => M3 อ่านต่อ...

ด้านที่ 1 => M4 อ่านต่อ...

ด้านที่ 1 => M5 อ่านต่อ...

ด้านที่ 1 => M6 อ่านต่อ...

ด้านที่ 1 => M7 อ่านต่อ...

ด้านที่ 2  => O1 อ่านต่อ...

ด้านที่ 2  => O2 อ่านต่อ...

ด้านที่ 2  => O3 อ่านต่อ...

ด้านที่ 2  => O4 อ่านต่อ...

ด้านที่ 2  => O5 อ่านต่อ...

ด้านที่ 3  => อ่านต่อ...
มะแว้งเครือ => อ่านต่อ... มะแว้งต้น  => อ่านต่อ... ประดู่บ้าน,ประดู่ลาย  => อ่านต่อ...
 
พิกุล  =>  อ่านต่อ... พญาสัตบรรณ  =>  อ่านต่อ...

 ชมพูพันธ์ทิพย์  =>  อ่านต่อ...

     
 มะดัน  =>  อ่านต่อ...  สมอพิเภก  =>  อ่านต่อ...  สำโรง  =>  อ่านต่อ...
     
 โกงกางใบใหญ่  =>  อ่านต่อ  โปรงแดง  =>  อ่านต่อ...  ลำแพน  =>  อ่านต่อ
     
ลำพู  =>  อ่านต่อ... มะพลับ  =>  อ่านต่อ ประสัก  =>  อ่านต่อ
จิกเล  =>  อ่านต่อ... คัดเค้า  =>  อ่านต่อ... เพกา  =>  อ่านต่อ...
สุพรรณิการ์  =>  อ่านต่อ... อโศกอินเดีย  =>  อ่านต่อ... โพ  =>  อ่านต่อ...
หมากเหลือง  =>  อ่านต่อ... จามจุรี  =>  อ่านต่อ... เต่าร้าง  =>  อ่านต่อ...
 ขี้เหล็ก  =>  อ่านต่อ...  สบู่ดำ  =>  อ่านต่อ...  สัก  =>  อ่านต่อ...
เหลืองปรีดียาธร  =>  อ่านต่อ... มิกกี้เมาส์  =>  อ่านต่อ... ลีลาวดี  =>  อ่านต่อ...

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835