ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข้อมูล ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2566

1. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1  ⇒  

2. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ⇒ 

3. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ⇒  

4. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ⇒  

5. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ⇒  

6. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ⇒ 

7. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ⇒  

8. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ⇒ 

9. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ⇒ 

10. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ⇒ 

11. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ⇒  

 ประกาศผลการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา 2566

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ⇒ 

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ⇒  

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ⇒  

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ⇒ 

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ⇒  

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ⇒  

7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ⇒ 

8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ⇒ 

9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ⇒  Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835