ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ข้อมูล ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562

1. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1  ⇒  อนุบาล 1.xls

2. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ⇒ อนุบาล 2.xls

3. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ⇒  ป_1.xls

4. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ⇒  ป_2.xls

5. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ⇒  ป_3.xls

6. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ⇒ ป_4.xls

7. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ⇒  ป_5.xls

8. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ⇒ ป_6.xls

9. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ⇒ ม_1.xls

10. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ⇒ ม_2.xls

11. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ⇒  ม_3.xls

 ประกาศผลการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ⇒  ประถมศึกษาปีที่1-2562.pdf

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ⇒  ประถมศึกษาปีที่2-2562.pdf

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ⇒  ประถมศึกษาปีที่3-2562.pdf

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ⇒ ประถมศึกษาปีที่4-2562.pdf

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ⇒  ประถมศึกษาปีที่5-2562.pdf

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ⇒  ประถมศึกษาปีที่6-2562.pdf

7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ⇒ มัธยมศึกษาปีที่1-2562.pdf

8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ⇒ มัธยมศึกษาปีที่2-2562.pdf 

9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ⇒  มัธยมศึกษาปีที่3-2562.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835